Home

Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon ero

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suositusten julkistus - Продолжительность: 49:19 VideonetChannel 188 просмотров. Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen - Продолжительность: 40:49 VideonetChannel 1 601 просмотр - Palliatiivisen hoidon koulutusohjelma tai jatkokoulutus? - Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ohjeistus? - Kuolevan ihmisen ja läheisten kohtaaminen? Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen. Työryhmän suositus osaamis- ja laatukriteereistä sosiaali-ja terveydenhuollon.. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetus on aiemmin ollut käytännöiltään kirjavaa Suomessa. Opetuksesta kehitetään nyt yhdenmukaista ja monialaista. Miten palliatiivista hoitoa opiskellaan Diakissa? Piia Kekäläinen ja Elina Turunen kertovat Dialogin blogikirjoituksessa Mit palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla tarkoitetaanPalliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarve ja saatavuus meill ja maailmallaMiten palliatiivinen hoito ja saattohoito tulisi jrjestHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjusuunnitelma. The Hospices de Beaune, vuosina 1443 - 1971Pallium (l)..

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa - YouTub

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen järjestämismalli. Mallissa hoito on porrastettu tarvelähtöisesti osaksi nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää. Kuvio 1 Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen malli. STM 2019:14. Ammattihenkilöiden osaamine n Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin (2019: 68) mukaan..

Palliatiivisen ja saattohoidon koulutus käsittelee hoitolinjauksia EPSHP:ssä, oireenmukaista hoitoa, hoitotyötä, kuolemaa ja surua sekä työssäjaksamista. KOULUTUS KOOSTUU viidestä täydennyskoulutustapahtumasta, joissa kerrataan ja vahvistetaan palliatiivisen hoitotyön osaamista.. 7. • Mitä palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla tarkoitetaan • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarve ja saatavuus meillä ja maailmalla • Miten palliatiivinen hoito ja saattohoito tulisi järjestää - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjusuunnitelma. 8. WHO arvio palliatiivisen hoidon.. Haku palliatiivisen hoidon erikoiskoulutukseen on alkanut! Koulutus antaa pätevyyden palliatiiviseen hoitoon ja syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana. #diakamk https..

 1. ..mutta Turku haluaa säilyttää sairaala-alueella vaativan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon. Palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas katsoo, että hengitysvajaus- ja halvauspotilaat sekä Palliatiivinen sedaatio ja vaativa kivun ja muiden vaikeiden oireiden hoito vaativat Kauniskankaan..
 2. taympäristöt -maakunnallinen palliatiivisen ja saattohoidon toi
 3. Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuratiivisesta hoidosta on luovuttu. Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on tutkittu paljon Suomessa sekä kansainvälisesti. Kotona toteutettava saattohoito on kuitenkin vasta viime vuosina yleisty-nyt ja siksi siitä ei vielä ole paljon..
 4. isteriön selvityksen (2019:14)..
 5. Tule kouluttautumaan Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen, joka perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja..

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa — Смотреть на imperiya.by

Syöpäjärjestöjen lausunto saattohoidon ja palliatiivisen hoidon lakimuutostarpeista. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä ammatissaan palliatiivisen hoidon parissa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet (ammatti)henkilöt ja koulutetut vapaaehtoistyöntekijät Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä työryhmä luovutti tänään ministeri Annika Saarikolle väliraporttinsa palliatiivisen ja saattohoidon tilanteesta Suomessa. Saattohoito-osastoja ja -koteja on vain suurissa kaupungeissa, ja kotisaattohoidon saatavuudessa on suuria puutteita Juho Lehto toivoo, että tulevaisuudessa palliatiivisen ja saattohoidon ketju voitaisiin katkeamatta ulottaa kuolevan potilaan kotiin asti. Tähän tarvitaan kotisairaaloita - eikä toive koske vain Pirkanmaata vaan koko valtakuntaa. Keskustelu aiheesta on auki klo 20 asti

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon Faceboo

Lähestyvän kuoleman ja palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistaminen on edellytys hyvälle elämän loppuvaiheen hoidolle. Ajoissa tehdyt hoitolinjaukset ja hoitosuunnitelma (advance care planning) mahdollistavat hyvän palliatiivisen ja elämän loppuvaiheen hoidon Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittäminen perusterveydenhollossa - case. palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla niin se myös säästää kustannuksissa!!!! - elämän loppuvaiheen hoito muodostaa suurimman osan ihmisen yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista u..

Niinpä sosiaali- ja terveysministeriö antaa joulukuussa suosituksen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä Suomessa. Sen on valmistellut asiantuntijatyöryhmä, jossa professori Saarto on ollut mukana. Hän kertoo, että suunnitelma tulee liikkumaan päälinjausten tasolla Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta Juuri päivitetyssä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että palliatiivinen hoito kuuluu kaikille ja kaiken Suositukseen on päivitetty viimeisin näyttö palliatiivisen hoidon käytänteistä ammattilaisten tueksi hoidettaessa vakavasti sairaita ja kuolevia potilaita Sosiaali- ja terveysministeriö on raportin vastuuministeriö. Alueelliset erot suuria. THL:n mukaan saattohoidon taso vaihtelee Suomessa suuresti. Finne-Soverin mukaan yleisesti voidaan sanoa, että kotihoidossa tukeudutaan kaikkialla Suomessa paljon sairaaloihin ja päivystyspoliklinikoihin Mit palliatiivisella hoidolla ja saattohoidolla tarkoitetaanPalliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarve ja saatavuus meill ja maailmallaMiten palliatiivinen hoito ja saattohoito tulisi jrjestHelsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjusuunnitelma. The Hospices de Beaune, vuosina 1443 - 1971Pallium (l)..

Sosiaali- ja terveysministeriö. Viite: Lausuntopyyntö palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelytarpeista. Jotta suositukset palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta käytännössä myös toteutuisivat, niin se edellyttää vahvempaa ja sitovampaa.. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala on valinnainen opintokokonaisuus. sairaanhoitoon ja huolenpitoon; perustelee toimintaansa. ottaa työssään huomioon saattohoidon periaatteet; perustelee toimintaansa. tietää lähihoitajan työhön liittyvistä oikeuksista ja.. Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä

Video: Pallatiivisen hoidon ja saattohoidon jrjestminen - [PPT Powerpoint

Tavoitteet: •käsitykset kuolemasta, kuoleman puheeksi ottaminen ja kuolevan ja kuoleman kohtaaminen •suru ja luopuminen •kuolevan, omaisten ja läheisten tukeminen •palliatiivisen hoidon ja saattohoidon prosessi, oireenmukainen palliatiivinen hoito ja saattohoito ja hyvät hoitokäytännöt.. Palliatiivisen poliklinikan apulaisylilääkäri Terhi Harjula kritisoi korvamerkittyjen vuodepaikkojen puuttumista. Hänen mukaansa potilaiden hajasijoittelu Ratamokeskuksessa tuhoaisi nykyisen erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon Kouvolassa Niinpä sosiaali- ja terveysministeriö antaa joulukuussa suosituksen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä Suomessa. Sen on valmistellut asiantuntijatyöryhmä, jossa professori Saarto on ollut mukana. Hän kertoo, että suunnitelma tulee liikkumaan päälinjausten tasolla Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen Palliatiivinentalo

Palliatiivisen hoidon päämääränä on potilaan ja hänen läheisensä hyvä elämänlaatu Palliatiivisen hoidon pääperiaatteita • Toimiva palliatiivinen hoito on jokaisen potilaan etuoikeus ja jokaisen ammattilaisen velvollisuus. 51.60 €. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -oppaaseen on koottu luetelmamuotoiset tiivistelmät tutkitusta tiedosta ja vakiintuneista hoitokäytännöistä. Opas perustuu Palliatiivinen hoito -oppikirjaan Syöpäpotilaan ja hänen läheisensä selviytymistä edistävät tekijät palliatiivisen hoidon aikana : systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Saukkonen, Marita; Lehto, Juho T; Viitala, Anu; Åstedt-Kurki, Päivi (2017) Lapsiperheet ja nuoret. Adoptio. Ero lapsiperheessä. Myös läheisten tukeminen on osa hyvää hoitoa. Palliatiivisen hoidon osasto ja palliatiivinen poliklinikka. Saattohoitoon siirtyminen edellyttää keskustelua hoidon sisällöstä ja tavoitteista sekä saattohoitosuunnitelman laatimista

Palliatiivisen hoidon päämääränä on kuolevan ja hänen läheistensä mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Palliatiivisen hoidon määritelmään liittyy englannin kielen sana palliate. Kyseinen sana tarkoittaa suomennettuna lähinnä helpottamista, lievittämistä ja tuskan vähentämistä.[4] Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon tavoitteena on hoitaa ihmistä niin, että arvokas kuolema olisi mahdollinen ja jäljellä oleva elämä mahdollisimman kivutonta, lempeää ja hyvää. Saattohoidon kokonaisuudessa myös kuolevan läheisten huomiointi ja tukeminen on äärimmäisen tärkeää, Sanna..

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus (30 op

Palliatiivisen hoidon tarkoituksena on kärsimysten lievitys ja elämänlaadun vaaliminen - kuitenkin muistaen, että kuolema on elämään kuuluva normaali tapahtuma. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämisen tarve on tullut julkisuudessa esille hyvin konkreettisella tavalla. että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 toiseen lisätalousarvioon momentille 29.20.30 lisäyksenä 200 000 euroa saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen.. Työpaikan nimi: Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osasto Villa Glims Työaika: 38h 45 min / viikko Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus. Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja. Myös sairaanhoidon opiskelijat, joilla on suoritettuna yli 140 op huomioidaan haussa Terveydenhuollon ammattilaisten perusopetukseen pitäisi sisältyä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetusohjelma. Harvaan asutuilla alueilla pitkät etäisyydet tulisi puolestaan huomioida kotisaattohoidon resursoinnissa ja kehittämisessä

Palliatiivisen ja saattohoidon koulutus (5 x 2,5 t) SeAM

Pallatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämine

Tällä hetkellä vain lähihoitajakoulutuksessa on määritelty saattohoidon ja palliatiivisen hoidon ammattitaitokriteerit. Kuolevien hyvä hoito edellyttää kokonaisvaltaista hoitotyötä, perushoidon tuntemusta sekä tietoa kivun ja muiden oireiden hoidosta ja kokemuksista 57.95 €. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -oppaaseen on koottu luetelmamuotoiset tiivistelmät tutkitusta tiedosta ja vakiintuneista hoitokäytännöistä. Opas perustuu Palliatiivinen hoito -oppikirjaan Sairauksien entistä paremman hoidon ja pidentyneen eliniänodotteen seurauksena myös palliatiivisen hoidon tarve on kasvanut. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uudet suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä joulukuussa 2017 ETENE pitää ensisijaisen tärkeänä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon resurssien, saatavuuden ja koulutuksen parantamista. Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla saattohoidon ja palliatiivisen hoidon yhtenäiset hoidon kriteerit. ETENEssä on käyty monipuolista keskustelua..

Osta kirja Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt (ISBN 9789516565074) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin. Aina edulliset hinnat, ilmainen toimitus yli 16,90 € tilauksiin ja nopea kuljetus. Lapsi ja ero. Uudelleen suuntautuminen. Irti ahminnasta. Aikuisten psykiatrinen avohoito onkin järjestetty kunnissa niin, että suurin osa mielenterveyshäiriöiden hoidosta toteutetaan perusterveydenhuollossa, esimerkiksi terveyskeskuksessa Terveydenhuollon erityisasiantuntija aloitti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäjänä. Onko ero perheessäsi ajankohtainen asia? Tarvitsetko tietoa lapsen elatukseen, huoltoon tai tapaamisiin liittyvistä asioista

SPHY = Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys. Kas otsite SPHY üldist määratlust? Pange tähele, et Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys pole ainus tähendus SPHY. SPHY võib olla rohkem kui üks määratlus, seega vaadake seda meie sõnastikust kõigi SPHY tähenduste kohta ükshaaval Osasto A2 on palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osasto. Osastolla hoidetaan pääsääntöisesti syöpäpotilaita ja myös muita potilasryhmiä. Osasto on jaettu toiminnallisesti kahteen tiimiin. Tiimien hoitajat toimivat näiden potilaiden omahoitajina. Näin pyrimme turvaamaan yksilöllisen hoidon

tarjoaa pääsyn olennaisia palliatiivisen hoidon tietoa missä tahansa hoitoympäristössä. iPal Global on ilmainen, ladattava sovellus, jonka avulla pääsee olennaisia palliatiivisen hoidon tietoja lääkäreitä tahansa hoitoympäristössä, myös paikoissa, joissa on rajoitettu internetyhteys tai puhelinpalvelusta Laadukkaan saattohoidon ja kivun hoidon saatavuudessa on Laadukkaan saattohoidon ja kivun hoidon saatavuudessa on isoja alueellisia ja laadullisia eroja. Valviraan on saapunut paljon omaisten kanteluja esimerkiksi liian vähäisestä kipulääkityksestä Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon ammattilaiset ovat tavattavissa - mitä haluat tietää? Alustukset • Hyvä saattohoito Tiina Saarto, professori, HUS Palliatiivinen keskus • Miksi hoitotahto on tärkeä? Keskustelu Kahvittele saattohoidon ja palliatiivisen hoidon ammattilaisten kanssa Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki. Versiohistoria. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Yhtymähallitus hyväksyi sopimuksen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisestä. Asia 9 Välinehuollon palvelut keskitetään keskussairaalaan. Kotisairaaloissa hoidetaan suonensisäisiä antibioottihoitoja, haavanhoitoja ja toimenpiteiden jälkihoitoa, kun hoidon tarve on tilapäistä Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön loppuraportin (2019:68)..

Potilasturvallisuutta parannamme ja varmistamme hyödyntämällä erilaisin turvallisuusjärjestelmin ja -työkaluin toiminnastamme ja tapahtuvista Potilaalla ja hänen läheisillään on keskeinen rooli hoidon laadun parantamisessa ja heidän toivotaankin aktiivisesti tuovan esille hoitoon mahdollisesti.. ePressi.com on kotimainen tiedotejakelupalvelu, jonka kautta julkaiset lehdistötiedotteita helposti ja nopeasti, ja tavoitat laajasti eri alojen mediat Aloitteessa toivottiin, että korkeatasoisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuus turvataan kattavasti koko Suomessa. - Loppuelämän hoitoon liittyy useita eettisiä kysymyksiä, joista yhtenä tärkeimmistä kansalaisten yhdenvertaisuus hoitoon pääsyssä, sanoo perhe.. Itä-Suomen aluehallintovirasto on palkinnut Siun soten palliatiivisen keskuksen esimerkillisestä, alueellisesti kattavasta ja kokonaisvaltaisesta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä

Servicio Público de Empleo Estatal.. Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsinki vahvistaa psykososiaalista tukea osana palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kokonaisuutta sekä lisää psykososiaalista tukea myös koti-sairaalan potilaille. Kaupunginvaltuustossa 31.1.18

Selvitystyö vahvisti käsitystä, että saattohoidon ja palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon saatavuudessa on huomattavia alueellisia eroja. Kansalaiset ovat siten elämän loppuvaiheessa hyvin eriarvoisessa asemassa. Joka vuosi noin 30 000 suomalaista tarvitsee palliatiivista hoitoa kuoleman.. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Tiina Saarto ja Tampereen yliopistollisen Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan sairauden oireiden lievittämistä. Puutteet saattohoidon järjestämisessä asettavat potilaat alueellisesti eriarvoiseen asemaan Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -oppaaseen on koottu luetelmamuotoiset tiivistelmät tutkitusta tiedosta ja vakiintuneista hoitokäytännöistä. Opas perustuu Palliatiivinen hoito -oppikirjaan Kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Tämän lain mukaisia hoitorahan ja hoitolisän määriä voidaan Tässä laissa tarkoitetun kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät.. Afrikan palliatiivisen hoidon hoitotyön apurahat Afrikan sairaanhoitajille 2017- Kanada. Afrikkalainen pallatiivisen hoidon yhdistys (APCA) kutsuu mielellään 10-matka-apurahoja koskevia hakemuksia 5th: n kansainväliseen kansanterveyden ja palliatiivisen hoidon konferenssiin..

Diakonia-amk в Твиттере: «Haku palliatiivisen hoidon

Hoidon seuranta. Kohonneen verenpaineen hoito on pitkäjänteistä. Omahoitona verenpaineen säännöllinen mittaaminen ja tulosten kirjaaminen muistiin on ehdottoman tärkeää. Hoidon vaikutukset arvioidaan 1-3 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai sen muuttamisesta Ajankohtaista maanteiden hoidon kilpailutuksessa. Tienpäällystys- ja tiemerkintäurakoiden kilpailutus. Maanteiden hoidon kilpailutus. Väylä kilpailuttaa vuosittain osan tien päivittäistä hoitoa koskevista alueurakoista

Terveydenhuollon ammattilaisten perusopetukseen pitäisi sisältyä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetusohjelma. Kuolevaa potilasta hoidettaessa asiantuntevaa apua pitää olla saatavilla 24/7. Väliraportti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tilasta Suomessa } Saarto, T & Lehto, J 2019, 'Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen Suomessa - kolmiportainen malli', Duodecim, vol. 135, no. 6, pp Research output: Contribution to journal › Review Article › Scientific › peer-review. Ty - jour. T1 - Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon.. 1. Tuijat ovat alun perin metsäkasveja ja tarvitsevat Tuijamultaa. Ne tarvitsevat runsaasti vettä lähteäkseen kasvuun. Älä kalkitse tuijien kasvualustaa. Tuijat ovat puutarhan väliinputoajia, koska ne viihtyvät parhaiten muita puutarhakasveja metsäisemmässä mullassa Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaston Villa Glimsin lisäksi samaan yksikköön kuuluvat poliklinikka ja kotisairaala, jonka työntekijät ovat Jos vertaa Viron ja Suomen käytäntöjä, isoin ero saattohoidossa on ollut se, että monesti omaiset tuovat Suomessa potilaan huoneeseen kristillisiä..

 • Bei neu de keine mails lesen.
 • Metsäkauris luoti.
 • Nosturi tampere.
 • Cyma airsoft.
 • Kilpi tuli vesi ilma ja maa.
 • Yle oppiminen soluhengitys.
 • Capsicum annuum de cayenne.
 • Matti apunen obama.
 • Verbindung st. anton ischgl.
 • Lettuce suomeksi.
 • Citroen jumper 2.2 hdi jakohihna.
 • Ankkapurhan.
 • Koiran joulupiparit.
 • Hyönteiset lemmikkinä.
 • Wedi xps.
 • Spielbank stuttgart stuttgart.
 • Zovirax tabletter.
 • Auenneet varpaanvälit.
 • Iku turso band.
 • Koiralla haava jalassa.
 • La diva de mexico show quien es.
 • Sorsasalo siirtolapuutarhamökki kuopio.
 • Joulupiparitaikina.
 • Havi.
 • Peyronien disease.
 • Sony kamerat.
 • Best home theatre amplifiers 2017.
 • Päijänne tunneli.
 • Miten kupera linssi taittaa valoa.
 • Melatoniini annostus.
 • Maailman paras rakkausromaani.
 • Miten lähettää tekstiviesti ilman numeroa.
 • Valkoinen helmililja.
 • Stora björn stjärntecken.
 • Usb ab kaapeli prisma.
 • Iku turso band.
 • Plantaarifaskia.
 • Hallintotieteen maisteri palkka.
 • Vantaan viheralueet.
 • 20 luku vaatteet.
 • Pinkki bmw nettiauto.